Aftrekbaarheid BTW PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wim Langbeen   
vrijdag 09 september 2011 14:54

Aftrekbaarheid BTW: uitstel mogelijk ?

Uitstel aftrekbaarheid naar een later kwartaal: wat ?

De vraag rijst of de BTW op een bedrijfsmiddel kan worden afgetrokken in een later kwartaal dan het kwartaal waarin het goed werd geleverd.

De levering gebeurt bijvoorbeeld in juli 2011, maar de zelfstandige activiteit start maar in december 2011. Het BTW-nummer wordt ook maar verkregen in december 2011.

Termijn van drie jaar vanaf de levering

Het recht op aftrek van BTW ontstaat op het ogenblik dat de BTW opeisbaar wordt, dat wil zeggen wanneer het goed geleverd wordt. Men kan de BTW die men dan betaalt, onmiddellijk in aftrek nemen door deze op te nemen in de maand- dan wel kwartaalaangifte.

Maar men kan ook wachten, en de BTW pas later aftrekken. De latere BTW-aftrek kan enkel gebeuren door het indienen van een verklaring voor het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin het recht op aftrek ontstond.

Bijgevolg kan men in het bovenstaande voorbeeld (indien men redenen heeft om de aangifte uit te stellen) de BTW aftrekken tot 31 december 2014. Er is dus zeker geen enkel probleem om de betaalde BTW aan te geven op de vierde kwartaalaangifte van 2011.

Praktische voorwaarden

Voorwaarde is wel dat het een belastingplichtige betreft met recht op aftrek en dat een geldige factuur wordt uitgereikt. De factuur moet dus opgemaakt worden op naam van de vennootschap, eventueel met vermelding ‘in oprichting'. Achteraf kan dan best nog een eventuele verbeterde factuur waarop het BTW-nummer wel vermeld staat, worden gevraagd aan de leverancier.